Wersja P.P.P (Podest wielofunkcyjny)

Wersja z podestem umożliwiającym transport wszystkich rodzajów wózków inwalidzkich i spacerowych, które – ze względu na parametry – nie mogą być mocowane do dwóch ww. wersji urządzenia, jak równieś niektórych wózków elektronicznych, pod warunkiem że łączna waga osoby niepełnosprawnej i wózka nie przekracza dopuszczalnego atestem udźwigu.

 

Aby wjechać i zjechać ze schodów wystarczy naciskać w stały sposób właściwe przyciski; dzięki systemowi opóźnienia o 2 sek. niezamierzone naciśnięcie przycisku nie wprawia przypadkowo w ruch urządzenia. Manewrowanie po płaszczyźnie pionowej powierzchni jest ułatwione dzięki automatycznemu systemowi 4 dodatkowych kół (wystarczy lekki napór z góry na kolumnę sterującą, bez konieczności używania dźwigni bądź przycisków elektrycznych), wyposażonych w łożyska kulkowe.

Dane techniczne: